Motoryzacja, Transport 

Odzyskanie prawa jazdy utraconego za wykroczenie z art. 87 § 1 kw

Dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wynosi 0,2 promila. W przypadku, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila, mówimy o stanie nietrzeźwości. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem z art. 178a § 1 kk ,za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Jeśli zawartość alkoholu w organizmie kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila, to oznacza, że kierowca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem z art. 87 § 1 kw. Za ten czyn grozi grzywna albo kara aresztu od 5 do 30 dni. Sąd orzeka dodatkowo środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane przed uprawomocnieniem się wyroku, okres zatrzymania dokumentu sąd obowiązany jest zaliczyć na poczet orzeczonego środka karnego. Jeżeli prawo jazdy nie zostało wcześniej zatrzymane, ukarany ma obowiązek zwrócić je po uprawomocnieniu się wyroku – w przeciwnym razie okres, na jaki sąd orzekł zakaz, nie biegnie. (zobacz więcej: https://autoadwokat.pl/jazda-po-alkoholu-co-grozi/)

Polskie prawo przewiduje pewną możliwość wcześniejszego odzyskania prawa jazdy, utraconego za wykroczenie z art. 87 § 1 kw. Zgodnie z art. 182a kkw, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru.

Aby móc skorzystać z dobrodziejstwa określonego w art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego, należy złożyć wniosek w formie pisemnej, do sądu, który wydał wniosek w pierwszej instancji. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli uzna, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Bardzo ważne jest odpowiednie uzasadnienie wniosku, więc przy sporządzaniu wniosku o blokadę alkoholową najlepiej skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Profesjonalny obrońca może pomóc Ci również na posiedzeniu, na którym Sąd rozpatrzy Twój wniosek.

Prawo jazdy zabrane za alkohol – co dalej?

Wniosek o blokadę alkoholową za jazdę po alkoholu

W razie nieuwzględnienia wniosku o blokadę alkoholową możesz złożyć zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia lub ogłoszenia postanowienia w tej sprawie. Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony, po krótkim czasie należy udać się do wydziału komunikacji po odbiór dokumentu z kodem 69. Zakaz prowadzenia pojazdów bardzo często orzekany jest na okres krótszy niż rok – to oznacza, że ponowne zdawanie egzaminu na prawo jazdy nie będzie konieczne. Skazany musi bowiem zdać ponownie egzamin państwowy, jeżeli utracił prawo jazdy na okres dłuższy niż rok.

Partner artykułu: autoadwokat.pl

Zobacz także

Leave a Comment