Lifestyle 

Odszkodowanie od kopalni za szkody górnicze – jak ustala się jego wysokość?

 

W naszym kraju nadal działa wiele kopalni, które na bieżąco wydobywają węgiel kamienny. Na Górnym Śląsku sporo jest więc terenów, na których pojawiają się szkody górnicze dotyczące budynków, gruntów, a także plonów w uprawach rolnych. Osoby lub podmioty poszkodowane mają prawo domagać się od kopalni odszkodowania w wysokości, która pokryje straty.

Odszkodowanie od kopalni za szkody górnicze są wypłacane na wniosek poszkodowanych osób lub podmiotów. Jego wysokość uzależniona jest od wyceny prac, które są potrzebne do przywrócenia stanu przed szkody bądź też od strat, jakie zostały poniesione na przykład w uprawach rolnych.

Co może być szkodą górniczą?

Za szkody górnicze uznawane są wszystkie sytuacje, które powstały w wyniku działania znajdującej się w pobliżu kopalni. W przypadku budynków mieszkalnych lub zabudowy gospodarczej mogą to być zalane piwnice, pęknięte ściany, pochylenie się obiektu lub jego całkowite zawalenie. W przypadku gruntów zdarzają się osunięcia i podtopienia, uszkodzenia instalacji czy znajdujących się na danym terenie maszyn i urządzeń. Straty w uprawach pojawiają się w wyniku zalania lub osunięcia gruntu. Doświadczenie pokazuje, że nie jest łatwo uzyskać od kopalni odszkodowanie w pełnej wysokości. Najczęściej zakłady górnicze proponują kwotę, która jest niedoszacowana lub usuwają szkodę nie w pełni, a powierzchownie. Wtedy warto skorzystać z usług doświadczonych kancelarii odszkodowawczych.

Warto walczyć o pełne odszkodowanie

Odszkodowanie od kopalni można otrzymać w formie pieniężnej lub w postaci działań przywracających stan sprzed szkody. Po złożeniu wniosku przez poszkodowanego kopalnia ma 30 dni na zawarcie ugody. W ugodach niemal zawsze pojawiają się kwoty dużo niższe niż te, których domaga się poszkodowany. Warto więc walczyć o pełną kwotę w procesie sądowym. Jeśli interesują Cię odszkodowania za szkody górnicze w Ornontowicach, sprawdź ofertę wyspecjalizowanych kancelarii w okolicy i walcz o uzyskanie pełnej kwoty za wszystkie poniesione szkody i straty.

Zobacz także

Leave a Comment