recykling rozpuszczalnikowBiznes, Ekonomia 

Na czym polega recykling rozpuszczalników?

Recykling rozpuszczalników to proces, w którym używane lub zanieczyszczone rozpuszczalniki są poddawane specjalnym procesom, aby mogły być ponownie wykorzystane w przemyśle. Jest to istotny element gospodarki odpadami przemysłowymi, ponieważ pozwala na zmniejszenie ilości odpadów oraz ograniczenie konieczności wydobywania surowców naturalnych.

Jakie firmy się tym zajmują?

W Śremie działa firma Argenton, która specjalizuje się w recyklingu rozpuszczalników. Firma ta posiada nowoczesne zakłady, w których odpady są poddawane różnym procesom chemicznym i mechanicznym, aby otrzymać czyste rozpuszczalniki, które mogą być ponownie wykorzystane w przemyśle.

Proces recyklingu rozpuszczalników w Śremie zaczyna się od odbioru odpadów od przemysłu. Następnie odpady są transportowane do zakładu recyklingu, gdzie są poddawane segregacji i oczyszczaniu. Segregacja polega na oddzieleniu różnych rodzajów odpadów, takich jak metal, tworzywo sztuczne, papier itp. Oczyszczanie polega na usuwaniu zanieczyszczeń i innych substancji, które mogłyby zanieczyścić rozpuszczalniki.

Kolejnym etapem jest destylacja, w której odpady są poddawane procesowi destylacji frakcyjnej. Proces ten polega na podgrzaniu odpadów w specjalnym reaktorze, w wyniku czego uzyskuje się różne frakcje, takie jak benzyna, olej, rozpuszczalniki itp. Frakcje te są następnie oczyszczane i klasyfikowane według ich jakości.

Na końcu procesu rozpuszczalniki są przefiltrowywane, aby pozbyć się pozostałych zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu rozpuszczalniki są przechowywane w specjalnych zbiornikach.

Zbiorniki te są regularnie sprawdzane pod kątem jakości i czystości, aby upewnić się, że rozpuszczalniki spełniają wymagania jakościowe.

Czy ma to znaczenie?

Recykling rozpuszczalników jest ważnym elementem gospodarki odpadami przemysłowymi, ponieważ pozwala na zmniejszenie ilości odpadów oraz ograniczenie konieczności wydobywania surowców naturalnych. Firmy takie jak Argenton. Gospodarka odpadami przemysłowymi w Śremie odgrywają ważną rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju poprzez swoje działania związane z recyklingiem rozpuszczalników.

Zobacz także

Leave a Comment