samochod ciezarowyMotoryzacja, Transport 

Na czym polega amortyzacja samochodu ciężarowego?

Wielu przedsiębiorców nie wyobraża sobie prowadzenia działalności bez wykorzystania samochodów. Aby zaliczyć do kosztów firmowych wydatki związane z użytkowaniem pojazdu, nie trzeba go wprowadzać do ewidencji środków trwałych. Przedsiębiorca, który jednak się na to zdecyduje najczęściej kieruje się względami podatkowymi. Daje mu to możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które następnie są księgowane do kosztów firmowych. Jak powinna zostać przeprowadzona amortyzacja samochodu ciężarowego w firmie? Podpowiadamy.

Amortyzacja samochodu ciężarowego – o czym mowa w praktyce?

Amortyzacja samochodu ciężarowego w formie jednorazowej płatności dostępna jest wyłącznie dla składników majątku zaliczanych do 3-8 grupy KŚT za wyjątkiem samochodów osobowych. Tyczy się to pojazdów o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. Dodatkowo należy pamiętać, że ta metoda amortyzacji przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców posiadających status małych podatników oraz przedsiębiorców rozpoczynających w danym roku podatkowym działalność.

Jednorazowa wartość odpisu amortyzacyjnego w danym roku podatkowym nie może być wyższa niż 50 tysięcy euro. Jeśli odpis nie obejmuje całkowitej wartości początkowej, kolejny odpis może zostać dokonany dopiero w następnym roku podatkowym. Co roku podatnicy otrzymują nowy limit, jednak jego niewykorzystanie nie powoduje jego przejścia na kolejny rok podatkowy.

Amortyzacja środków trwałych w samochodach ciężarowych

Amortyzacja środka trwałego polega na systematycznym odpisywaniu części jego wartości w koszty w związku z jego zużyciem. Odpisy amortyzacyjne rozłożone są na określony czas. Amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu następnym po przyjęciu środka do użytkowania, a kończy po zrównaniu wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub odpisów umorzeniowych z wartością początkową lub wartością z chwilą przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.

Co do zasady, amortyzacji podlegają środki trwałe o wartości wyższej niż 10 000 zł wykorzystywane w działalności powyżej roku. W przypadku, gdy środek trwały będzie wykorzystywany w działalności krócej niż rok, może zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania. Natomiast ustawa o PIT nie wskazuje jednoznacznie definicji środka trwałego, jednakże art. 22 a ust. 1 wspomnianej ustawy określa jakie składniki majątku podlegają amortyzacji.

Zobacz także

Leave a Comment