hipoteka jak uzyskac kredytFinanse, Bankowość 

Kredyt hipoteczny – jakie warunki należy spełnić, aby go uzyskać?

Kredyt hipoteczny to poważne zobowiązanie długoterminowe, dlatego decyzję o wzięciu kredytu należy dokładnie przemyśleć. Potencjalny kredytobiorca musi mieć pewność, że jest w stanie na czas wywiązać się ze spłaty rat. Kto może starać się o kredyt hipoteczny i jakie warunki powinien spełniać?

Zatrudnienie i dochód – warunki uzyskania kredytu hipotecznego

Znaczną część osób nie stać na samodzielny zakup mieszkania. Z tego względu część z nich decyduje się na zaciągnięcie kredytu na dom i nabycie nieruchomości z pomocą banku. Cały proces ubiegania się o kredyt hipoteczny nie jest prosty. Instytucje oceniają zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, a następnie na jej podstawie podejmują decyzję przyznania bądź odmowy zobowiązania.

Jednym z kryterium mającym wpływ na zdolność kredytową są dochody oraz forma zatrudnienia ubiegającego się o kredyt. Najkorzystniej w oczach banku wypadają kredytobiorcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, których staż pracy w jednym przedsiębiorstwie wynosi min. 6 miesięcy.

Taka forma zatrudnienia jest klasyfikowana jako stabilna, a co za tym idzie, zwiększa się prawdopodobieństwo, że kredytobiorca będzie w stanie regularnie spłacać raty kredytu hipotecznego. Z kolei praca na podstawie umów cywilnoprawnych jak umowa o dzieło czy umowa-zlecenie najczęściej skutkują odrzuceniem wniosku o kredyt.

Jeśli chodzi o minimalne dochody potencjalnego kredytobiorcy, trudno o uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi. Akceptowany przez banki próg dochodów jest zależny od wielu innych czynników, m.in. od wysokości zobowiązania, długości okresu kredytowania oraz tego, ile osób wnioskuje o kredyt.

Zdolność kredytowa a wkład własny

Kolejną kwestią, która ma istotny wpływ na decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego, jest wysokość wkładu własnego. Należy sprecyzować, że obecnie znaczna większość banków wymaga udziału kredytobiorcy w inwestycji finansowej na poziomie min.10 lub 20% wartości kupowanej nieruchomości. Uzyskanie kredytu bez wkładu własnego jest więc w rzeczywistości niemożliwe.

Przyjmuje się, że wyższy udział kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji skutkuje niższymi ratami. Jednak, gdy kwota będzie zbyt wysoka, może to wpłynąć na naliczenie przez bank wyższej marży. Co więcej, potencjalny kredytobiorca z wkładem własnym pokrywającym znaczną część wartości nieruchomości jest dla niektórych banków nieopłacalny.

Przyznanie kredytu hipotecznego a profil kredytobiorcy

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na przyznanie kredytu mieszkaniowego jest wiek kredytobiorcy. Banki dość niechętnie udzielają kredytów osobom starszym. Wynika to z tego, że najbezpieczniejszym klientem dla instytucji jest kredytobiorca, który w całości spłaci swoje zadłużenie przed ukończeniem 75. roku życia. Będzie on bowiem generował dochody przez cały okres zobowiązania.

Wobec tego największą szansę na kredyt hipoteczny z ratami rozłożonymi na dłuższy okres mają osoby pomiędzy 30-40 rokiem życia. Nie oznacza to, że starsi klienci nie mają możliwości otrzymania kredytu hipotecznego. W ich przypadku preferowaną formą będą jednak zobowiązania o krótszym terminie spłaty np.15 lat w przypadku 60-letniej osoby.

Większe szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego mają również klienci w sformalizowanym związku. Złożenie wniosku o kredyt wraz z małżonkiem skutkuje wykazaniem większych dochodów, a co za tym idzie może podnieść zdolność kredytową. Co więcej, analitycy mogą wziąć pod uwagę również wykształcenie osoby wnioskującej oraz jej sytuację mieszkaniową.

Wiarygodność finansowa potencjalnego kredytobiorcy

Na decyzję banku wpływa również historia kredytowa oraz wiarygodność finansowa klienta. Banki sprawdzają, czy dana osoba spłaca obecnie inne kredyty i pożyczki oraz, czy wywiązywała się z dotychczasowych zobowiązań w terminie. Informacje na ten temat posiada Biuro Informacji Kredytowej.

Wszelkie opóźnienia w regulowaniu rat w przeszłości oraz posiadanie jakichkolwiek niespłaconych w terminie zobowiązań mogą przyczynić się do odmowy przyznania kredytu hipotecznego.

Zobacz także

Leave a Comment