pomoc prawnaNauka, Edukacja, Prawo 

Usługi prawne – jakie działania obejmują?

Przy wystąpieniu problemu prawnego należy podjąć współpracę z adwokatem. Nawet jeśli można by uważać, że racja jest jednoznaczna, nie musi taką być dla sądu. Nie jest warto ryzykować na przykład wysokiego ubezpieczenia, czy możliwości usłyszenia wyroku pozbawienia wolności z uwagi na swoje przekonanie o racji.

Dlaczego sięgać po pomoc prawniczą?

Przede wszystkim prawnicy mają ogromną wiedzę nie tylko co do litery prawa, ale też co do jego ducha. Jako “ducha prawa” można określić zasugerowany podczas procesu legislacyjnego sposób jego rozumienia. Określone wyrażenia mogą mieć zupełnie inne znaczenie z punktu widzenia zwykłego człowieka, a inne w rozumieniu prokuratora lub sędziego.

Usługi prawne w Łodzi, które mają służyć klientom zgłaszającym się do kancelarii prawnych w pewnych sytuacjach wymagają natychmiastowego działania. Z tego powodu część kancelarii prawnych działa w systemie całodobowym.

Jak może pomóc prawnik?

Kancelaria Adwokacka Magdalena Janiak służy całodobową pomocą swoim klientom między innymi w sprawach karnych. Do zakresu tej pomocy prawnej wchodzą choćby towarzyszenie oskarżonemu podczas przesłuchania w prokuraturze i przygotowanie linii obrony. Celem kancelarii prawnej jest całkowite uniewinnienie klienta. Współpraca z klientem wraz z dobrą znajomością sprawy może być kluczowa dla pozytywnego jej rozstrzygnięcia.

Do obowiązków adwokata należy przesłuchiwanie świadków, powoływanie biegłych i wnoszenie o ich opinię na temat określonego zajścia. W procesie karnym przy uderzeniu auta w pieszego, może to być klucz do uznania, czy kierujący pojazdem przekroczył dozwoloną prędkość.

Kooperacja między prawnikiem, a klientem jest najważniejszą sprawą dla każdej linii obrony w procesie karnym. Adwokat będzie opierał się na swojej wiedzy o prawie, o sprawie i na swoim doświadczeniu zawodowym. To te atuty, których zwykły obywatel nie posiada, a są mu w takiej sytuacji konieczne.

Zobacz także

Leave a Comment