rozpad malzenstwaLifestyle 

Rozwód a orzekanie o winie – kto jest winny rozpadu małżeństwa?

Rozwód między małżonkami może zakładać orzekanie o winie lub też może je wyłączać. Czym różnią się od siebie rozwód z orzeczeniem i bez orzeczenia o winie?

Rozwód bez orzekania o winie – co to jest?

Rozwód bez winy, czyli inaczej bez orzekania o winie to rodzaj rozwodu, w którym żadna ze stron nie musi udowadniać, że druga strona ponosi winę za rozpad małżeństwa. Zamiast tego orzeka się rozwód z powodu różnic nie do pogodzenia lub trwałego rozkładu pożycia.

Taki rozwód może być prowadzony zarówno w przypadku małżonków, którzy nie mieli dzieci, jak i tych, którzy mają dzieci.

Rozwód bez winy pozwala na bardziej polubowny proces, dlatego też jest on najczęściej szybszy i łatwiejszy do uzyskania niż w przypadku rozwodu dotyczącego orzekania o winie.

Rozwód z orzekaniem o winie – co to jest?

Rozwód z orzekaniem o winie jest rodzajem rozwodu, w którym jedna strona musi udowodnić, że druga strona ponosi odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego. Odbywa się to poprzez postawienie i udowodnienie pewnych podstaw powodujących ten rozkład, takich jak zdrada, przemoc, porzucenie, oszustwo.

Rozwód z winy może być bardziej wymagający, męczący i stresujący, ponieważ każda ze stron stara się udowodnić swoją rację w sądzie.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, strona, która powołuje się na winę, musi przedstawić dowody na poparcie swoich roszczeń. Rodzaj potrzebnych dowodów może się różnić w zależności od zarzucanej winy drugiemu małżonkowi. Przykłady dowodów, które można wykorzystać w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, obejmują:

  • Zeznania świadków,
  • Zdjęcia lub filmy,
  • E-maile, wiadomości tekstowe lub inne formy pisemnej komunikacji,
  • Dowody finansowe, na przykład rachunki, umowy,
  • Opinie biegłego (np. lekarza, terapeuty lub doradcy).

Jaki rodzaj rozwodu wybrać – z orzekaniem czy bez orzekania o winie?

Zależy to od konkretnych okoliczności. Rozwód bez orzekania o winie może być lepszy dla par, które nie mają sporów i liczą wobec tego na bardziej polubowną rozwiązanie sprawy, ponieważ chcą uniknąć sporów przed sądem.

Rozwód dotyczący orzekania winy może być odpowiedni w sytuacjach, gdy jedna ze stron chce zawalczyć o swoją sprawiedliwość w obliczu krzywd popełnionych przez drugą w trakcie trwania małżeństwa.

Ostatecznie najlepsza opcja będzie zależała od konkretnych potrzeb i celów każdej ze stron.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnika – rozwody Gliwice – https://jpm-adwokaci.pl/adwokat-dla-klienta-indywidualnego-rozwody-odszkodowania-jpm-adwokaci/ – skonsultuj się z adwokatem, aby dowiedzieć się, jakie są możliwości rozwodu w Twoim przypadku i jaka opcja będzie dla Ciebie najlepsza!

Zobacz także

Leave a Comment