przeciwrozbryzgowe opaskiLifestyle 

Opaski przeciwrozbryzgowe – gdzie znajdują zastosowanie?

Pracując przy różnego rodzaju rurociągach, należy zawsze zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu. Dlatego każdy rurociąg, którym transportowane są substancje chemiczne lub takie o wysokiej temperaturze czy ciśnieniu, powinien być wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia przeciwrozbryzgowe, które zapewnią bezpieczeństwo osób przebywających w jego okolicy.

Co to są zabezpieczenia przeciwrozbryzgowe?

Zabezpieczenia rurociągów, takie jak opaski przeciwrozbryzgowe, montowane są zawsze na łączeniach kołnierzowych, a więc miejscach łączeń elementów rurociągu, które najbardziej narażone są na potencjalny wyciek. Prócz opasek często stosowane są również pierścienie i taśmy przeciwrozbryzgowe. Ich główną rolą jest przeciwdziałanie możliwym wyciekom substancji płynącej rurami. Zazwyczaj są to takie substancje, które łatwo mogą zagrozić zdrowiu i życiu osób pracujących przy rurociągu i dlatego właśnie tak istotne jest, by ograniczyć możliwe problemy już na samym początku montowania instalacji rurociągowej.

Czym charakteryzują się opaski przeciwrozbryzgowe?

Opaski przeciwrozbryzgowe to specjalne przedmioty wykonane z chemoodpornego, bardzo trwałego materiału, których zadaniem jest pokrywanie miejsc łączeń rur i przeciwdziałanie potencjalnym wyciekom. Ważne w tych opaskach jest to, że posiadają one przezroczysty pasek teflonowy na części ich szerokości. Umożliwia on wizualną inspekcję zakrytego przez opaskę fragmentu rurociągu.

Niektóre opaski posiadają jeszcze dodatkowe funkcjonalności, jak wskaźnik pH, który może określać poziom wycieku, lub też specjalny pojemnik, do którego odprowadzana jest wyciekająca ciecz. Dzięki temu substancja z rur nie dostaje się do środowiska zewnętrznego i nie stanowi zagrożenia dla przebywających w pobliżu osób. By przeciwdziałać tego typu awariom, często stosuje się różne rozwiązania, które pomagają stabilizować warunki panujące w rurociągu, jak na przykład grafitowe wymienniki ciepła. Dzięki takim elementom utrzymuje się odpowiednią temperaturę i ciśnienie środowiska, w którym znajduje się szkodliwa ciecz.

Zobacz także

Leave a Comment