podnosnikiBudownictwo, Nieruchomości 

Jakie maszyny podlegają dozorowi UDT?

Maszyny i urządzenia poddawane są dozorowi technicznemu przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania, a także ochrony pracowników oraz konsumentów. Dozór ten obejmuje szeroki zakres maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle, energetyce, budownictwie czy transporcie. Często jest to wymogiem ustawowym, który nie może być pominięty. W tym artykule przedstawiamy maszyny, które podlegają dozorowi UDT, oraz szczegółowe informacje na temat poszczególnych kategorii.

Dozór UDT nad kotłami i zbiornikami ciśnieniowymi

Kotły i zbiorniki ciśnieniowe są jednymi z najważniejszych urządzeń kontrolowanych przez UDT. W przypadku tych maszyn istnieje ryzyko awarii, które może prowadzić do poważnych wypadków ze szkodami materialnymi lub ofiarami w ludziach. W związku z tym, konieczne jest przestrzeganie określonych przepisów oraz norm technicznych. Dozór obejmuje projektowanie, produkcję i montaż kotłów parowych oraz wodnych, a także ich eksploatację. Ponadto UDT kontroluje także zbiorniki ciśnieniowe stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak chemicznym, farmaceutycznym czy spożywczym.

Obligatoryjne kontrole UDT dźwigów i wyciągarek

Dźwigi i wyciągarki są nieodzownym elementem wielu branż, takich jak budownictwo, produkcja czy logistyka. Są one poddawane dozorowi UDT ze względu na ryzyko wypadków związanych z ich użytkowaniem. Dozór obejmuje kontrolę instalacji i montażu tych urządzeń, sprawdzanie ich stanu technicznego oraz przeprowadzanie okresowych badań. W przypadku dźwigów kontrolowanymi elementami są między innymi konstrukcja, systemy hamulcowe, sterowania oraz zabezpieczenia przed przeciążeniem. Natomiast w przypadku wyciągarek UDT sprawdza ich wytrzymałość, moc oraz stabilność. Warto pamiętać, że konieczne jest sporządzenie dokumentacji UDT podnośniki Kraków.

Sprawowanie nadzoru nad urządzeniami ciśnieniowymi w transporcie

Urządzenia ciśnieniowe stosowane w transporcie również podlegają dozorowi UDT. Chodzi tutaj głównie o zbiorniki transportowe i przewodowe wykorzystywane do przewozu materiałów gazowych, ciekłych oraz sypkich. Dozór obejmuje zarówno produkcję, montaż, jak i eksploatację tych urządzeń. UDT sprawdza kompatybilność zbiorników z przewożonymi substancjami, ich szczelność oraz wytrzymałość na ciśnienie. Ponadto kontroluje się także systemy zabezpieczające i układy hamulcowe pojazdów wyposażonych w tego typu zbiorniki.

Zobacz także

Leave a Comment