raport breeamBudownictwo, Nieruchomości 

Jakie kategorie podlegające ocenie w raportach Breeam?

BREEAM, to system, który ma na celu ocenę i certyfikację budownictwa. Koncentruje się głównie na budownictwie zrównoważonym. Certyfikat BREEAM jest synonimem kompleksowego podejścia do projektowania i realizacji obiektów budowlanych, które są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale także zdrowe i komfortowe dla ich użytkowników.

Czym jest raport BREEAM?

Raport BREEAM to dokument, który zawiera szczegółową ocenę obiektu budowlanego pod kątem zrównoważonego budownictwa. Ocenie podlegają różne aspekty, takie jak zarządzanie, zdrowie i samopoczucie użytkowników, energia, transport, woda, materiały, odpady, teren i ekologia, a także zanieczyszczenia. Ocena jest przeprowadzana przez niezależnych audytorów BREEAM, którzy oceniają obiekt na podstawie dostarczonych informacji i dowodów.

Raport BREEAM jest niezwykle wartościowym narzędziem dla inwestorów, deweloperów, architektów, a także dla użytkowników budynków. Dzięki niemu można uzyskać informacje o tym, jak obiekt wpływa na środowisko, jakie ma wpływ na zdrowie i samopoczucie użytkowników, jak efektywnie wykorzystuje energię i zasoby, jak radzi sobie z gospodarowaniem odpadami, a także jak wpływa na lokalną ekosystem. Architektura krajobrazu – Pracownia Projektowa Magdalena Loose to przedsiębiorstwo, które jest w stanie sporządzić kompleksowy raport BREEAM.

Jakie aspekty podlegają ocenie w raportach BREEAM?

Raporty BREEAM oceniają różne aspekty budynku lub obiektu. Dzięki temu dobrze wykonane raporty ekologiczne Breeam dostarczają mnóstwa cennych informacji na temat samego budynku. Pierwszą kategorią jest zarządzanie, które obejmuje aspekty takie jak zarządzanie procesem budowy, zdrowie i bezpieczeństwo na budowie, a także jakość obsługi budynku.

Kolejna kategoria to zdrowie i samopoczucie. Ocenia ona, jak budynek wpływa na zdrowie i samopoczucie jego użytkowników. Obejmuje to takie aspekty jak oświetlenie, jakość powietrza wewnętrznego, dostęp do widoków na zewnątrz, a także akustykę.

Kategoria energii ocenia, jak efektywnie budynek wykorzystuje energię, jak radzi sobie z redukcją emisji CO2, jak wygląda jego oświetlenie, a także jak jest izolowany termicznie.

Kategoria transport ocenia, jak dostępny jest transport publiczny, jakie są możliwości parkowania dla rowerów, a także czy istnieją punkty ładowania dla samochodów elektrycznych.

Ocena wody dotyczy wykorzystania wody, jej zużycia, a także systemów gospodarowania wodą deszczową.

Zobacz także

Leave a Comment