butelkaMedia, Informacje 

Czym są opinie alkohologiczne?

Opinie alkohologiczne odgrywają istotną rolę w polskim prawodawstwie, zwłaszcza w kontekście wykroczeń drogowych oraz nieumyślnego spowodowania wypadków. Stosowane są przede wszystkim przez sądy, policję i prokuraturę, aby ocenić stan trzeźwości osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym są opinie alkohologiczne, jak są sporządzane i jakie mają znaczenie dla osób związanych z przestępstwem drogowym.

Określenie zawartości alkoholu we krwi w chwili zdarzenia

Opinia alkohologiczna sporządzana jest przez biegłego alkomatowego i oparta jest na badaniu zawartości alkoholu we krwi osoby podejrzanej. Badanie to może zostać przeprowadzone na podstawie tzw. rachunku retrospektywnego. W praktyce oznacza to, że biegły ocenia zawartość alkoholu we krwi na podstawie wyników badania alkomatem przeprowadzonego po zdarzeniu oraz uwzględniając czas, jaki upłynął od tego zdarzenia do chwili badania. Określenie zawartości alkoholu we krwi w chwili zdarzenia jest kluczowe dla oceny odpowiedzialności osoby podejrzanej o jazdę po pijanemu, prowadzenie pod wpływem alkoholu lub nieumyślne spowodowanie wypadku.

Ocena możliwej ilości alkoholu zawartego we krwi w chwili zdarzenia

Kolejnym ważnym aspektem opinii alkohologicznej jest rachunek prospektywny – ocena możliwej ilości alkoholu zawartego we krwi podejrzanego w chwili zdarzenia. Biegły, na podstawie danych dotyczących masy ciała, płci oraz czasu spożycia alkoholu przez podejrzanego, oblicza maksymalną ilość alkoholu, jaka mogła być obecna we krwi w momencie wypadku. Rachunek prospektywny ma na celu wykazanie, czy osoba podejrzana mogła być trzeźwa w chwili zdarzenia, mimo że później okazało się, że miała ona alkohol we krwi.

Ocena momentu spożycia alkoholu – przed czy po zdarzeniu?

W niektórych przypadkach kluczowe dla ustalenia odpowiedzialności osoby podejrzanej może być określenie momentu spożycia alkoholu – czy nastąpiło ono przed czy po zdarzeniu. Przykładem takiej sytuacji jest tzw. jeździe na tzw. podwójnym gazie, gdy kierowca twierdzi, że pił alkohol dopiero po zdarzeniu, aby złagodzić stres czy ból. W takiej sytuacji biegły alkomatowy może przeprowadzić odpowiednie badania, które pomogą ustalić, czy alkohol został spożyty przed czy po zdarzeniu.

Zobacz także

Leave a Comment