przejazd kolejowyTurystyka, Podróże, Noclegi 

Budowa przejazdów kolejowych – jak wygląda w praktyce?

Przejazd kolejowy to nic innego jak skrzyżowanie w jednym poziomie drogi kolejowej lub bocznicy z drogą. Przejazdy znajdują się w miejscach, gdzie ruch kolejowy odbywa się z prędkością nie większą niż 160 km/h. Przejazd umożliwia bezpieczne przekraczanie linii kolejowych, jednak bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa.

Od czego zacząć budowę przejazdów kolejowych?

Budowa przejazdów kolejowych rządzi się swoimi prawami, które są ściśle określone. Zanim inwestor rozpocznie budowę, musi uzyskać szereg zgód na przeprowadzenie przejazdu kolejowe. Zgody muszą być wydane przez zarząd Polskich Linii Kolejowych, a także odpowiedni wydział infrastruktury miasta czy gminy. Ważne jest uzyskanie pozwolenia na budowę i planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonywanie robót ziemnych wymaga także znajomości usytuowania budowli, budynków, drzew i krzewów. Muszą one znajdować się w odległości, która nie zakłóca eksploatacji linii kolejowych, bocznic czy przejazdów kolejowych. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego. Ważne jest także sprawdzenie czy budowa przejazdu kolejowego jest dozwolona ze względów środowiska i ekologii.

Modernizacja przejazdów kolejowych

Aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, niezbędne jest ustawienie odpowiedniego oznakowania, które informuje kierowców o zbliżaniu się do skrzyżowania z koleją. Znaki informacyjne oraz sygnalizacja świetlna mają zwiększyć czujność prowadzących pojazdy. Bardzo ważne jest także, utrzymywanie sieci kolei w odpowiednim stanie technicznym. Wymiana szyn i przeprowadzanie regularnych prac remontowych znacząco zwiększa bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Tradycyjnymi usterkami torów kolejowych są: pęknięcie szyn, do których dochodzi pod wpływem niskich temperatur, regeneracja elementów ze stali czy wymiana złączek szynowych.

Przejazdy kolejowe stanowią jedno z najbardziej newralgicznych miejsc, w których dochodzi do wypadków. Dlatego tak ważna jest odpowiednia budowa, oznakowanie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym tych miejsc.

Zobacz także

Leave a Comment